Сайт астындағы байланыс

Редакцияның мекен-жайы:
041500 Алматы облысы Сарқан қаласы Тәуелсіздік көшесі, №117

Редакция телефондары:
2-20-47,  2-23-53

E-mail:
igiman01@mail.ru

“Сарқан газеті” әлеуметтік желіде

Мәліметпен бөлісу: