2023 жылғы 23 шілдеге тағайындалған Сарқан ауданының Қарашығанауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

Сарқан аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 14 маусымдағы  № 19

Қаулысымен бекітілді

2023 жылғы 23 шілдеге тағайындалған Жетісу облысы Сарқан ауданының Қарашығанауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың 

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

1. Ауылдық округ әкімінің (бұдан әрі – әкімді) сайлауын тағайындау  
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы 2023 жылғы 14 маусым  (113-1-б.2,3-т)  
2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аудандық сайлау комиссиясының орналасқан жерін көрсете отырып,тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
  Сарқан  аудандық сайлау комиссиясы. Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2023 жылғы 24 маусымнан кешіктірмей (22-б.)  
3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2023 жылғы 24 маусымнан кешіктірмей (13-б. 4-т.)  
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау   
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей, 2023 жылғы 29 маусымнан кешіктірмей (17-б. 2-т.)  
5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау         
  Аудан әкімінің аппараты Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімнен кешіктірмей, 2023 жылғы 29 маусымнан  кешіктірмей (23-б. 5-т.)
6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну
  Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар. Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге жиырма  бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады. 2023 жылғы 15 маусымда басталады және 2023 жылғы 27 маусымда сағат 18-00-де аяқталады (113-3-б.1-т.5-т.)  
 
   
7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау
  Сарқан  аудандық сайлау комиссиясы, қажетті құжаттарды алған сәттен бастап (4-б,2 т. 113-5 -б.11 т.)  
   
8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және  сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап (14-б.8-1) тт 31-б)  
9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және Конституциялық заңында,«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күн ішінде (113-4-б)  
10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы рәсімдеу
  Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Қол қою парақтары Сарқан аудандық сайлау комиссиясына тапсырылғаннан кейін үш күн мерзімде (113-4-б. 7-т)  
11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына әкімдікке кандидаттардың республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қантарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу.  
  Әкімдікке кандидаттар, саяси партиялар. Кандидатты тіркегенге дейін (113-5-б. 2-т)
12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2023 жылдың 1 маусымдағы жағдайы бойынша)
  Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) кандидатты тіркегенге дейін (113-5-б. 3-т)  
13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру
  Мемлекеттік кіріс органдары Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде (113-5-б. 4-т)  
14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күніне жиырма күн қалғанда жергілікті уақытпен  сағат 18-00де аяқталады 2023 жылы 15 маусымда басталады және 2023 жылы 02 шілдеде  жергілікті уақытпен сағат 18-00де аяқталады (113-5-б)  
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей  (113-5-б. 9-т.)  
16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру
  Сарқан ауданы әкімінің аппараты және аудандық сайлау комиссиясы Үгіт басталғанға дейін (28-б. 6-т.)  
17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
  Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. 2023 жылдың 02 шілдеде сағат 18.00-ден кейін басталады және 2023 жылдың 22 шілде ноль сағатта аяқталады   (27-б. 2-т.)  
18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
  Сарқан ауданы әкімінің аппараты және аудандық сайлау комиссиясы. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде (28-б. 4-т.)  
19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссияларына акт бойынша ұсыну     
  Аудан әкімі. Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын,               2023 жылғы 03 шілдеде (24-б. 5-т)  
20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну
  Учаскелік сайлау комиссиялары Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда, 2023 жылғы 08 шілдеде (26-б. 1-т.)  
21. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                            
  Учаскелік  сайлау комиссиялары Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей, 2023 жылғы 13 шілдеден кешіктірмей (18-б. 5- т., 38-б. 2-т.)  
22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы. Сайлауға үш күннен ерте емес және кемінде бір күн қалғанда, 2023 жылғы 20 шілдеден ерте емес және 22 шілдеден кешіктірмей (37-б. 3-т.)  
23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау
  Учаскелік  сайлау комиссиялары Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда Егер дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе, 2023 жылғы 23 шілдеде жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де (40-б. 1-т.)
24. Дауыс беруді өткізу
  Учаскелік сайлау комиссиялары Сайлау күні егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе,  2023 жылғы 23 шілдеде жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін (38-б. 1-т.)  
25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті әкімдер сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау
  Учаскелік сайлау комиссиялары Егер дауыс беруді аяқтаудың басқа уақыты белгіленбесе,жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады(18-б. 8) т., 43-б.)  
  26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпы жұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                               
  Учаскелік  сайлау комиссиялары Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу (43-б. 8-т.)
   
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық сайлау комиссиясына ұсыну
  Учаскелік сайлау комиссиялары Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу (113-8-б. 1-т.)
28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей 2023 жылғы 26 шілдеден кешіктірмей (113-10-б.)  
29. Әкімдерді сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей. 2023 жылғы 27 шілдеден кешіктірмей (44-б.)  
30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру
  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен алып тастау туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін. 2023 жылғы 30 шілдеден кешіктірмей (45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

Мәліметпен бөлісу: