Сарқан Ауданның қоғамдық – саяси апталық газеті

1933 жылғы мамырынан бастап шығады